Baudžiamojo įsakymo ir baudžiamosios bylos skirtumai

Baudžiamasis įsakymas ir baudžiamoji byla yra du pagrindiniai būdai, kaip Lietuvoje baudžiama už įstatyme numatytus nusikaltimus arba baudžiamąsias veikas. Nors abu šie procesai yra susiję su baudžiamąja teise, jie turi keletą esminių skirtumų. Šiame straipsnyje išanalizuosime šiuos skirtumus.

Apibrėžimas

 • Baudžiamasis įsakymas yra paprastinės procedūros teismo sprendimas, kuriuo asmuo baudžiamasis už nusikaltimą be visapusiško teismo proceso. Dažniausiai tai yra skirta mažesniems nusikaltimams, kurie nereikalauja išsamaus tyrimo ar ilgo teismo proceso.
  • Baudžiamoji byla yra išsamus teismo procesas, kuriame nagrinėjama asmenų kaltė dėl įtariamo nusikaltimo. Proceso metu atliekamas išsamus įrodymų ir liudytojų tyrimas, o sprendimas priimamas remiantis visais pateiktais įrodymais.

Procedūra

 • Baudžiamojo įsakymo procedūra yra kur kas paprastesnė ir greitesnė nei baudžiamosios bylos. Ši procedūra dažniausiai pradedama policijos pareigūno, kuris nustato, kad asmuo padarė mažesnę baudžiamąją veiką. Jei asmuo sutinka su bauda, jis gali sumokėti ją be teismo proceso.
  • Baudžiamosios bylos procedūra yra daug sudėtingesnė. Ji prasideda nuo ikiteisminio tyrimo, kurio metu renkami įrodymai ir apklausti liudytojai, o vėliau pereina į teismo stadiją, kurioje sprendimas priimamas teisėjo.

Sprendimo pasekmės

 • Baudžiamojo įsakymo metu priimtas sprendimas paprastai yra bauda arba administracinė sankcija. Tai gali būti piniginė bauda, draudimas vairuoti arba kita panaši sankcija.
  • Baudžiamosios bylos metu priimtas sprendimas gali būti daug rimtesnis, įskaitant laisvės atėmimą, baudas, privalomąją darbo tarnybą ir kitas sankcijas.

Apeliavimo galimybės

 • Baudžiamasis įsakymas dažniausiai yra galutinis ir jo neįmanoma apskųsti, nebent yra rimtų pagrindo manyti, kad buvo padaryta klaida.
  • Baudžiamosios bylos sprendimą galima apskųsti aukštesnėje instancijoje, jei asmuo ar jo advokatas mano, kad buvo pažeista teisė arba nepaisoma įrodymų.

Nors baudžiamasis įsakymas ir baudžiamoji byla abu yra susiję su baudžiamąja teise, jie turi keletą esminių skirtumų, susijusių su procedūra, sprendimo pasekmėmis ir apeliavimo galimybėmis. Žinant šiuos skirtumus, galima geriau suprasti, kaip veikia baudžiamasis procesas Lietuvoje.

www.kaat.lt

www.kaat.lt