Pažanga kuriant atsparią korupcijai aplinką

Korupcija yra pasaulinė problema, dėl kurios šalys kasmet praranda milijardus dolerių. Ji kenkia ekonomikai, kenkia demokratijai ir lemia žmogaus teisių pažeidimus. Norėdami kovoti su korupcija, turime ją suprasti. Šiame tinklaraščio įraše nagrinėsime, kokia pažanga padaryta kuriant korupcijai atsparią aplinką ir kur dar reikia pasistūmėti. Taip pat aptarsime kai kuriuos iššūkius, kurie laukia kovos su korupcija kampanijos dalyvių.

Veiksmingiausias būdas kovoti su korupcija yra prevencija. Tai apima politikos, įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie pirmiausia apsunkina korupcijos atsiradimą, kūrimą. Tai taip pat reiškia, kad reikia sukurti aplinką, kurioje valstybės pareigūnai būtų atsakingi už savo veiksmus, o piliečiai galėtų pranešti apie netinkamą elgesį nebijodami bausmės. Pasaulio bankas nustatė keletą šalių, kurios padarė įspūdingą pažangą kurdamos korupcijai atsparią aplinką. Tarp šių šalių yra Botsvana ir Meksika, kurios abi sukūrė mechanizmus, skirtus skaidrumui ir atskaitomybei viešajame sektoriuje didinti.

Kovotojai su korupcija vis dažniau pasitelkia ne tik prevenciją, bet ir technologijas, kurios padeda kovoti su korupcijos rykšte. Technologijos gali atlikti svarbų vaidmenį nustatant korupciją ir užkertant jai kelią, taip pat palengvinti piliečiams pranešti apie įtartiną veiklą. Vienas iš pavyzdžių – atvirų duomenų judėjimas, kuriuo vyriausybės skatinamos viešai skelbti savo duomenis, kad juos būtų galima kruopščiai patikrinti. Taip pat skatinamas skaidrumas, nes visuomenės nariai gali stebėti vyriausybės išlaidas ir nustatyti galimas problemines sritis.

Galiausiai kovos su korupcija kampanijos dalyviai turi pripažinti, kad korupcija yra sudėtinga problema, kuriai spręsti reikės taikyti įvairiapusį požiūrį. Švietimo ir informuotumo didinimo kampanijos yra labai svarbios siekiant sukurti visuomenės paramą šiai problemai spręsti. Taip pat turėtų būti stiprinamas pilietinės visuomenės organizacijų, vyriausybinių agentūrų, teisėsaugos institucijų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimas, siekiant parengti veiksmingus ir tvarius sprendimus.

Apibendrinant galima teigti, kad kovai su korupcija reikia visų visuomenės sluoksnių atsidavusių pastangų. Šalys turi sutelkti dėmesį į korupcijai atsparios aplinkos kūrimą taikant prevencines priemones ir technologijas. Jos taip pat turi pripažinti, kad švietimas ir bendradarbiavimas yra esminiai komponentai sprendžiant šią pasaulinę problemą. Sunkiai ir ryžtingai dirbdami galime padaryti pažangą siekdami, kad pasaulyje nebūtų korupcijos.

Dirbdami kartu galime sukurti ateitį, kurioje kiekvienas žmogus bus apsaugotas nuo korupcijos daromos žalos. Imkimės darbo!

www.kaat.lt

www.kaat.lt